xã Kỳ Hải tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020 và sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
loading...
17:33 03/07/2020

xã Kỳ Hải tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020 và sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm

Ngày 3/6/2020 xã Kỳ Hải tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020 và sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Đình Loan – Phó phòng nông nghiệp huyện chỉ đạo xã theo quyết định 979 của BTV huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thế Anh – PCT. MTTQ huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy - TT HĐND - UBND – MTTQ,Trưởng, phó các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức cấp xã, hiệu trưởng trường học, trưởng trạm y tế, Các ủy viên Ủy ban MTTQ xã.

Việc tổ chức Hội nghị  thi đua yêu nước lần này là dấu mốc quan trọng khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; thể hiện sự tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đã đạt được trong những năm qua.

Với nội dung trọng tâm là tổng kết công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua 5 năm qua, Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được; nhận diện những hạn chế, tồn tại; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác thi đua, khen thưởng phong trào thi đua trong thời gian tới và công tác mặt trận 6 tháng cuối năm; đồng thời, xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để áp dụng rộng rãi, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của xã ngày càng phát triển cả về chiều rộng và bề sâu; thực sự là động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sẳc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển trong chặng đường mới.

Tại hội nghị đã tôn vinh, biểu dương, nhân rộng những cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các cơ quan, đơn vị, các thôn nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần tự lực tự cường, truyền thống yêu quê hương, đất nước, của nhân dân. Việc tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước sẽ tạo ra khí thế mới, tinh thần mới trong việc quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Sỹ Khang

Ý kiến bạn đọc