Xã Kỳ Hải tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu
loading...
16:51 26/06/2020

Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015-2020

Ngày 26/6/2020 UBND xã Kỳ Hải tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gắn với Đại hội biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015-2020. Tham dự với hội nghị có Đồng chí: Trần Xuân Vừ - Phó chủ tịch Hội KH - CGC huyện Kỳ Anh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, TT.HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể cấp xã, Hội KH - CGC và các thành viên trong BCĐ thực hiện Đề án 281 cùng về dự.

Trong 5 năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập  cộng đồng học tập của xã đã đạt được nhiều thành tích đáng kể. Phong trào thi đua học tập suốt đời đã hình thành và phát triển nhanh chóng về số lượng và chất lượng. Phong trào thi đua xây dựng dòng họ học tập trên địa bàn toàn xã được đẩy mạnh. Đến nay, toàn xã có 20 dòng họ lớn, nhiều dòng họ đã thực hiện tốt phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Việc triển khai đăng ký dòng họ học tập và kiểm tra, đánh giá, xếp loại dòng họ học tập đã được Hội Khuyến học của 5 thôn triển khai thực hiện nghiêm túc. Cũng sau 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn có nhiều mô hình học tập tiêu biểu được biểu dương khen thưởng… Đây là những hạt nhân của phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập, đã và sẽ đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời của mọi người, mọi lứa tuổi, mọi trình độ dưới nhiều hình thức, phương thức học tập khác nhau để phục vụ nhu cầu thiết yếu của bản thân , gia đình góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của đất nước và thực hiện xây dựng một xã hội học tập.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Vừ - Phó chủ tịch Hội KH - CGC huyện Kỳ Anh đã đánh giá cao kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập của huyện trong 05 năm qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu ra một số hạn chế cần khắc phục và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Hội khuyến học xã cần tiếp tục, giữ vững, củng cố phát huy kết quả để phong trào khuyến học, khuyến tài từ xã đến cơ sở phát triển mạnh mẽ và rộng khắp. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời; xây dựng công dân học tập, cộng đồng học tập, xây dựng tổ chức hội khuyến học các cấp vững mạnh với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, hiệu quả. Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức cần có những hoạt động cụ thể, thiết thực hơn để hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, góp phần phát triển mạnh mẽ và đưa phong trào khuyến học, khuyến tài của xã tiến lên tầm cao mới.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học xã đã biểu dương khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong 05 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”./.

Sỹ Khang

Ý kiến bạn đọc