Văn bản điện tử

Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
Lịch trực 30 thang 4 Lịch trực lãnh đạp 30/4 và 01/5
Lịch làm việc tháng 4 Lịch công tác tháng 4
Lịch làm việc tháng 3 Lịch công tác tháng 3
Lịch làm việc tháng 2 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 2
Chương trinh công tác năm 2019 Chương trình công tác năm 2019
Lịch làm việc tháng 1 Lich công tác
30/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về việc quy định tên, số lượng các nhiệm vụ khoán và mức khoán cho mỗi nhiệm vụ không chuyên trách ở xã, ở thôn và nhiệm vụ khác ở thôn
19/UBND-TP V/v chủ tịch UBND xã đối thoại với nhân dân về lĩnh vực đất đai tại Thôn Bắc Hải
13/TB-UBND Thông báo về việc phân công lịch trực cơ quan dịp nghĩ lễ ngày chiến thắng 30/4 và quốc tế lao động 01/5/2019
01/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra ATTP tết Nguyên đan Kỷ Hợi vụ Lễ Hội mùa xuân năm 2019
04/QĐ-UBND Quyết định Về việc phân công cán bộ, công chức tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
12/TB-UBND Thông báo về việc phân công lịch trực cơ quan dịp nghĩ lễ Giổ tổ Hùng Vương và thời gian làm việc mùa hè
52/QĐ-UBND Quyết định Thành lập tổ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, phối hợp xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị phản ánh vượt cấp
Số 20/BC-UBND Báo cáo Tình hình thi hành pháp luật quản lý, giáo dục các đối tượng đang thi hành án treo, án cải tạo không giam giữ
số 38/BC-UBND Kết quả thực hiện các hạng mục trên tuyến đường đấu nối tỉnh lộ 555 vào trục chính khu đô thị Kỳ Ninh
Số 36/UBND-ĐC V/v đề nghị phối hợp giải quyết bổ sung cống thoát nước trên đường nối TL555 vào khu trục chính Kỳ Ninh
Số 21/UBND V/v đăng ký sản phẩm Nông nghiệp chủ lực trên địa bàn xã
Số 20/UBND V/v Thi công đường vào trục chính khu đô thị Kỳ Ninh
Số 01/UBND Về việc tăng cường chỉ đạo, bổ cứu sản xuất vụ Xuân 2019.
Số 06/UBND V/v thực hiện công tác vệ sinh môi trường dịp Tết Kỷ Hợi 2019
Số 02/UBND V/v phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi
Số 07/UBND V/v chỉ đạo phòng chống dịch Lở mồm long móng ở gia súc
Số 16/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn xã năm 2018
Số 02/BC-UBND Báo cáo triển khai các nghị quyết của HĐND huyện, kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIX
Số 06/BC-UBND Báo cáo kết quả sản xuất nông nghiệp trước, trong, sau tết Kỷ Hợi năm 2019