Kết quả
RSS

Hội liên hiệp Phụ nữ Kỳ Hải tổ chức hướng dẫn, kiểm tra nhà sạch – vườn đẹp

Bà con nhân dân xã Kỳ Hải hăng say sản xuất rau màu vụ đông năm 2019

Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Kỳ Hải tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, mục tiêu phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025