Xã Kỳ Hải tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020
loading...
17:31 19/07/2019

Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Kỳ Hải tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, mục tiêu phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025

Thực hiện kế hoạch của BCĐ xây dựng NTM huyện Kỳ Anh về việc tổ chức hội Nghị tổng kết phong trào xây dựng NTM giai đoạn (2010 - 2020). Sáng ngày 17/7/2019 ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Kỳ Hải long trọng tổ chức Hội Nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Về dự và chỉ đạo hội Nghị có đồng chí Lê Văn Trọng đại diện BCĐ xây dựng NTM huyện, các đồng chí trong đoàn cộng tác chỉ đạo xã theo QĐ số 979 của huyện ủy, văn phòng NTM huyện, BCH Đảng bộ, ban chỉ đạo, ban quản lý cùng toàn thể cán bộ UBND xã, hiệu trưởng các trường học, trưởng tram y tế và BCĐ xây dựng NTM các xã gồm: Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Thượng, Kỳ Lạc, Kỳ Hợp, Kỳ Tây, Kỳ Trung, Kỳ Văn, Kỳ Tân, Kỳ Thư, Kỳ Châu và Kỳ Thọ. Các đồng chí bí thư chi bộ, thôn trưởng, thôn phó các thôn, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng NTM.

Hội nghị đã được nghe thảo luận, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, và giải pháp thực hiện giai đoạn 2020 – 2025, với nhiều ý kiến đóng góp, đánh giá một cách khách quan, sát với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, cũng như nêu lên những kết quả đã đạt được; những tồn tại, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện. Các ý kiến phát biểu cơ bản thống nhất với bản báo cáo được trình bày trước hội nghị

Tại hội nghị thay mặt cho Đoàn đại biểu huyện đồng chí Lê Văn Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, chỉ đạo, đã biểu dương những thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt là Phong trào xây dựng NTM của xã Kỳ Hải đã đạt được trong thời gian vừa qua và chỉ ra những tồn tại, hạn chế những nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo đơn vị Kỳ Hải trong thời gian tới.

Hội nghị đã biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng NTM.

Để tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, làm nền tảng cho hoàn thành xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

Cấp ủy chính quyền  từ xã đến thôn cần có quyết tâm cao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và phải dày công, kiên trì. Sau hội nghị yêu cầu các ngành, đoàn thể, cấp ủy các thôn, trường học xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp để tiếp tục thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển rộng khắp, chiều sâu, hiệu quả, thiết thực hơn.

2. Đẩy mạnh phong trào xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu đi vào chất lượng, chiều sâu, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho Nhân dân. Tiếp tục ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu; quan tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự an toàn xã hội.

Cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể quần chúng xã; các chi uỷ chi bộ, ban cán sự, các chi hội, chi đoàn thôn, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên cần tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện của từng đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết góp phần xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng xã Kỳ Hải trở thành xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Kỳ Hải

Xin trân trọng cảm ơn quý bạn đọc

Ý kiến bạn đọc