Thông tin chỉ đạo điều hành
RSS

Các văn bản hướng dẫn quy trình rà soát, thẩm định hồ sơ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công cán bộ, công chức tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

THÔNG BÁO Kết quả giải quyết đơn trình bày của ông Dương Đức Đính Thôn Bắc Hải, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

BÁO CÁO Giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn xã Kỳ Hải

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ của UBND xã năm 2020

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nông dân sản xuất lúa giỏi năm 2019

Chương trình công tác năm 2019 của UBND xã Kỳ Hải

Chương trình công tác tháng 3 của UBND xã Kỳ Hải

Chương trình công tác tháng 02 của UBND xã Kỳ Hải

Lịch làm việc tháng 1 của UBND xã Kỳ Hải