Thông tin tuyên truyền
RSS

Các văn bản hướng dẫn quy trình rà soát, thẩm định hồ sơ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Bước sang tháng 01/2020, có hàng loạt văn bản pháp luật mới có hiệu lực, tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Dưới đây là tổng hợp của LuatVietnam về những chính sách mới tiêu biểu nhất.

sáng ngày 03 tháng 10 năm 2019. Đoàn xã phối hợp với UB MTTQ xã tham gia giúp đỡ nhà ở hộ nghèo

Đoàn chỉ đạo 979 huyện Kỳ Anh tặng quà 27/7 cho các gia đình chính sách xã Kỳ Hải