Lễ phát động tết trồng cây

Sáng ngày 03 tháng 2 năm 2018. Ủy ban nhân dân xã Kỳ Hải tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác"