HĐND xã Kỳ Hải - Khóa XIX
loading...
15:55 05/01/2019

Kỳ họp thứ 7 - Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Vào hồi 7h 30p ngày 04/1/2019 HĐND xã Kỳ Hải khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XIX. (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Về dự và chỉ đạo kỳ họp. Ở huyện:

1. Bà Dương Thị Vân Anh - Ủy viên BTV- Phó CT HĐND huyện, trưởng đoàn chỉ đạo cụm theo QĐ 717 của Ban thường vụ huyện ủy.

2. Ông Trần Thái Sơn - Ủy viên BCH huyện ủy - Trưởng phòng Tư pháp huyện - Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện được bầu trên địa bàn

3. Ông Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên BCH huyện ủy - Chủ tịch LĐLĐ huyện - đại biểu HĐND huyện được bầu trên địa bàn, chỉ đạo xã theo QĐ 717 của BTV Huyện ủy.

4. Ông Nguyễn Cao Cường - Ủy viên BCH huyện ủy - Bí thư huyện Đoàn - Đại biểu HĐND huyện được bầu trên địa bàn.

5. Ông Dương Đình Loan - phó phòng Nông nghiêp và Phát triển nông thôn chỉ đạo xã theo QĐ 717 của BTV Huyện ủy.

6. Bà Nguyễn Thị Thu - Giám đốc doanh nghiệp xây dựng, là đại biểu HĐND huyện được bầu trên địa bàn.

Ở xã:

Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ và các đ/c trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp xã, Bí thư, thôn trưởng, Lãnh đạo 2 trường học, trạm trưởng Y Tế, và 24 vị đại biểu HĐND xã khóa 19 đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.

Tại Kỳ họp đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND huyện do đồng chí Bà Dương Thị Vân Anh trình bày. (Hình ảnh tại kỳ họp)

Nghe báo cáo tình hình thực hiện kinh tế, xã hội, năm 2018 và mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của xã nhà do đồng chí Nguyễn Đức Thuận phó chủ tịch UBND xã Trình bày

(Hình ảnh tại kỳ họp)

Nghe báo cáo hoạt động của HĐND xã  năm 2018 và mục tiêu phương hướng nhiệm vụ năm 2019, báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ bảy HĐND xã khóa XIX, do đồng chí Trần Duệ Tôn phó chủ tịch HĐND xã Trình bày.

(Hình ảnh tại kỳ họp)

Nghe báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2018, dự kiến thu chi ngân sách năm 2019.

Nghe báo cáo của ủy ban MTTQ xã về nhiệm vụ tham gia, giám sát và xây dựng chính quyền năm 2018 và mục tiêu phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Nghe báo cáo của Ban Kinh tế, Ban pháp chế HĐND xã khóa XIX.

Nghe báo cáo trả lời chất vấn của cử tri gửi tại kỳ họp.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu cụ thể như:

-Phiếu tín nhiệm đối với chức danh CT HĐND xã,

-Phiếu tín nhiệm đối với chức danh PCT HĐND xã,

-Phiếu tín nhiệm đối với chức danh các ban HĐND

-Phiếu tín nhiệm đối với chức danh CT UBND xã,

-Phiếu tín nhiệm đối với chức danh PCT UBND xã,

-Phiếu tín nhiệm đối với chức danh UVUB xã,

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và đồng chí chủ tịch Ủy ban đã tiếp thu và giải trình những nội dung cử tri quan tâm.

Kỳ họp thứ bảy của HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với những nội dung hết sức quan trọng, Khối lượng công việc của kỳ họp rất lớn. Các vị đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân đã tích cực, nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tập trung trí tuệ, và đã nêu cao trách nhiệm tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, trọng tâm là đánh giá thực chất, khách quan tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội, quốc phòng - An ninh năm 2018 và đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu chưa đạt được trong năm 2018, Trên cơ sở đó hội nghị đã đề xuất xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp ban hành Nghị quyết của kỳ họp có chất lượng, tính khả thi cao, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - Xã hội, quốc phòng, an ninh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVI đã đề ra và bế mạc kỳ họp vào lúc 17h cùng ngày.

Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Kỳ Hải.

Xin được đón nhận quý bạn đọc.

(Xin trân trọng cảm ơn)

Ý kiến bạn đọc