Đảng bộ xã Kỳ Hải triển khai học tập chuyên đề 2019
loading...
16:29 25/03/2019

Nội dung chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thực hiện kế hoạch số 38-KH/HU, ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Huyện ủy Kỳ Anh về việc Học tập, triển khai chuyên đề năm 2019. Ngày 20/3/2019, đảng bộ xã Kỳ Hải tổ chức học nghị quyết chuyên đề “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Do báo cáo viên Nguyễn Anh Phong - HUV, Phó ban tuyên giáo Dân vân huyện ủy lên lớp. Với sự tham gia của 193 đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn xã. Và triển khai ký cam kết thực hiện chuyên đề năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Kỳ Hải.

Xin được đón nhận quý bạn đọc.

Ý kiến bạn đọc