Xây dựng Nông thôn mới
RSS

Hội liên hiệp Phụ nữ Kỳ Hải tổ chức hướng dẫn, kiểm tra nhà sạch – vườn đẹp

Hội liên hiệp phụ nữ Kỳ Hải đồng hành cùng toàn Đảng toàn dân xây dựng Nông thôn mới – xây dựng khu dân cư kiễu mẫu.

Sự lan tỏa từ hội thi khu dân cư kiểu mẩu, vườn mẫu xã Kỳ Hải năm 2019

Bà con nhân dân xã Kỳ Hải hăng say sản xuất rau màu vụ đông năm 2019

Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Kỳ Hải tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, mục tiêu phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025

Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Quyết định UBND tỉnh về tiêu chí vườn mẫu

Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

UBND xã Kỳ Hải phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Kỳ Hải giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm 2018.

Cán bộ hội viên hội phụ nữ thôn Bắc Sơn Hải lao động trong khuôn viên nhà Văn hóa thôn.

Đoàn viên công đoàn cơ sở xã Kỳ Hải lao động xây dựng NTM tại Thôn Bắc Hải